Domeinen

Domein inwoner en bestuur

Vertrouwen, openheid, duurzaamheid en trots vormen ons motto. Samen maken wij de gemeente nog beter. Inwoners ervaren onze dienstverlening nog meer als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar.

Inwoners krijgen een transparante uitleg wanneer zaken niet mogelijk, of juist verplicht zijn. Wij zijn direct aanspreekbaar op onze acties. Wij communiceren open en eerlijk.

In dit domein leest u hoe we de volgende onderwerpen in de praktijk gaan brengen:

  • dienstverlening,
  • participatie,  
  • een doelmatige bedrijfsvoering,

een gezond en haalbaar financieel beleid.

Lasten, baten en saldo

Lasten

42.839.604

32,6 %

Baten

100.758.540

76,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 09:04:29 met de export van 11/11/2021 14:16:50