Financiële begroting

Specificatie afvalstoffenheffing en rioolheffing

Afvalverwijdering specificatie 

Lasten (x1.000)

2022

Dienstovereenkomst HVC

5.452

Overige kosten

309

Kwijtschelding

189

Doorbelasting straatreiniging

332

Kapitaallasten

31

Invordering

84

Btw component

1.036

Totaal lasten afvalverwijdering

7.433

Inkomsten (x1.000)

recyclebare producten

-495

Afvalstoffenheffing

-7.141

Totaal inkomsten afvalverwijdering

-7.636

Saldo Afvalverwijdering (x1.000)

-203

 

Riool specificatie 

Lasten (x1.000)

2022

Onderhoud riolering en gemalen/kolken

1.222

Kwijtschelding

108

Kapitaallasten

971

Doorbelasting personeel

504

Btw component

677

Dotatie voorziening

1046

Totaal lasten riolering

4.528

Inkomsten (x1.000)

Overige inkomsten

-100

Rioolheffing

-4978

Totaal inkomsten riolering

-5078

Saldo riolering (x1.000)

-550

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 09:04:29 met de export van 11/11/2021 14:16:50