Financiële begroting

Structurele mutaties reserves

 

 Mutaties reserves begroting 2022 - 2025 

 (Bedragen x € 1.000) 

 2022 

 2023 

 2024 

 2025 

 Algemene reserve 

 Storting 50% opbrengsten verkopen 

                        75

                        75

                        75

                        75

                        75

                        75

                        75

                        75

 Reserve grondexloitatie 

 Storting 50% opbrengsten verkopen 

                        75

                        75

                        75

                        75

                        75

                        75

                        75

                        75

 Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen 

 Dotatie onderhoud gemeentelijke gebouwen 

                      573

                     573

                     573

                     573

                      573

                     573

                     573

                     573

 Afschrijvingen Spartahal en Groeneweghal 

                       -18

                      -18

                      -18

                      -18

 Onttrekking gemeentelijke gebouwen  

                 -1.081

                    -409

                    -568

                    -287

                 -1.099

                    -427

                    -586

                    -305

 Reserve gebouwen basisonderwijs 

 Stortingen 

                      130

                     200

                     210

                     220

 Storting Multitreffer 

                        21

                        21

                        21

                        21

 Vrijval afschrijvingen 

                      195

                     251

                     279

                     276

                      346

                     472

                     510

                     517

Afschrijvingen nieuwbouw Multitreffer (60%). 40% res binnensportacc.

                         -  

                      -17

                      -17

                      -17

 Afschrijvingen 1e inrichting Multitreffer 

                         -  

                        -4

                        -4

                        -4

 Afschrijvingen diverse schoolgebouwen 

                 -1.277

                -1.274

                -1.270

                -1.266

                 -1.277

                -1.295

                -1.291

                -1.287

 Reserve aankoop kunstvoorwerpen 

 Dotatie reserve aankoop kunstvoorwerpen 

                        28

                        28

                        28

                        28

                        28

                        28

                        28

                        28

 Reserve financiering investeringen economisch nut 

 Afschrijvingen 

                    -251

                    -251

                    -249

                    -205

                    -251

                    -251

                    -249

                    -205

 Reserve financiering investeringen maat.nut 

 Afschrijvingen  

                 -2.022

                -2.079

                -1.711

                -1.443

                 -2.022

                -2.079

                -1.711

                -1.443

 Stortingen 

                      240

                     240

                     240

                     240

 Duurzaamheidsbudget 

                      300

                     300

                         -  

                         -  

                      540

                     540

                     240

                     240

 Reserve afvalstoffenheffing 

 Saldo uitgaven en inkomsten afvalverwerking 

                      203

                     293

                     145

                         -  

                      203

                     293

                     145

                         -  

 Saldo uitgaven en inkomsten afvalverwerking 

                         -  

                         -  

                         -  

                      -29

                         -  

                         -  

                         -  

                      -29

 Reserve egalisatie rioolheffing 

 Efficiency resultaten riool 

                      551

                     473

                     632

                     365

                      551

                     473

                     632

                     365

 Reserve Markt 18 

 Onttrekking reserve Markt 18 (S) 

                       -65

                      -62

                      -60

                      -57

                       -65

                      -62

                      -60

                      -57

 Reserve wegenonderhoud 

 Stortingen 

                  1.757

                  1.757

                  1.757

                  1.757

                  1.757

                  1.757

                  1.757

                  1.757

 Onttrekkingen 

                 -1.800

                -1.800

                -1.800

                -1.770

                 -1.800

                -1.800

                -1.800

                -1.770

 Reserve groenonderhoud 

 Stortingen 

                      655

                     655

                     655

                     655

                      655

                     655

                     655

                     655

 Onttrekkingen 

                    -625

                    -625

                    -625

                    -625

                    -625

                    -625

                    -625

                    -625

 Reserve onderhoud buitenruimte 

 Stortingen 

                  1.098

                  1.098

                  1.098

                  1.098

                  1.098

                  1.098

                  1.098

                  1.098

 Onttrekkingen 

                    -480

                    -480

                    -480

                    -480

                    -480

                    -480

                    -480

                    -480

 Reserve dorpshuizen 

 Stortingen 

                        79

                        79

                        79

                        79

                        79

                        79

                        79

                        79

 Onttrekkingen 

                       -79

                      -79

                      -79

                      -79

                       -79

                      -79

                      -79

                      -79

 Reserve buitensportaccommodaties 

 Stortingen 

                      546

                     546

                     546

                     546

                      546

                     546

                     546

                     546

 Afschrijvingen 

                 -1.528

                    -409

                    -208

                    -134

                 -1.528

                    -409

                    -208

                    -134

 Reserve reddingsbrigade 

 Stortingen 

                        81

                        81

                        81

                        81

                        81

                        81

                        81

                        81

 Dekking afschrijvingslasten 

                    -111

                    -111

                    -110

                      -76

 Dekking exploitatielasten 

                       -50

                      -50

                      -50

                      -50

                    -161

                    -161

                    -160

                    -126

 Reserve binnensportaccommodaties 

 Afschrijvingen nieuwbouw Multitreffer (40%). 60% Res gebouwen onderwijs 

                         -  

                      -12

                      -12

                      -12

                         -  

                      -12

                      -12

                      -12

 Stortingen 

                        12

                        12

                        12

                        12

                        12

                        12

                        12

                        12

 Reserve BYOD 

 Stortingen 

                      175

                     175

                     175

                     175

                      175

                     175

                     175

                     175

                 -2.593

                    -748

                    -580

                    -276

 

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 09:04:29 met de export van 11/11/2021 14:16:50