Home

Algemeen

 

Na de 1e Tussenrapportage en de kadernota zijn er ontwikkelingen geweest. Die hebben ertoe geleid dat de budgetten zijn aangepast.
De aanpassing van deze budgetten leidt tot een aanpassing van het begrotingssaldo 2022.  En van de meerjarenraming 2023-2025.
In de bijlage "verloopoverzicht begrotingssaldo" is een gespecificeerd overzicht opgenomen van deze mutaties.

 

Ontwikkeling begrotingssaldo  2022-2025 

bedragen x 1.000 euro

2022

2023

2024

2025

A

stand begroting na 1e rapportage en kadernota

-1.631

V

1.460

N

1.055

N

694

N

Totaal muaties 

3.784

N

2.050

N

2.092

N

2.610

N

B

Stand voorlopige meerjaren begroting

2.153

N

3.510

N

3.147

N

3.304

N

stand per 1 oktober

       

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 09:04:29 met de export van 11/11/2021 14:16:50