Financiële begroting

Meerjarenoverzicht exploitatie

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Domein

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Domein ruimte en economie

RE1

Algemeen

162

1.230

913

916

894

RE2

Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen

848

708

1.276

225

106

RE3

Bedrijven kunnen groeien

335

224

226

228

231

RE4

Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom

509

525

530

529

462

Subtotaal

1.855

2.688

2.945

1.899

1.693

Domein samenleving en gezondheid

SG1

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving

35.627

33.424

32.972

32.828

32.779

SG2

Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm

13.526

12.325

11.276

11.114

10.902

SG3

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven

13.225

12.847

12.715

12.698

12.667

Subtotaal

62.379

58.595

56.963

56.639

56.348

Domein leefomgeving en duurzaamheid

LD1

Duurzame instandhouding van de leefomgeving

12.452

16.309

17.275

17.735

18.395

LD3

Verduurzaming van de leefomgeving

6.856

6.409

6.475

6.363

6.852

Subtotaal

19.308

22.718

23.750

24.098

25.247

Domein inwoner en bestuur

IB1

Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar

45.553

41.950

41.588

41.800

41.347

IB2

Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen

238

238

238

238

238

IB3

Vennootschapsbelasting

1

1

1

1

1

Subtotaal

45.792

42.189

41.827

42.039

41.586

Totaal Lasten

129.333

126.190

125.485

124.674

124.873

Baten

Bedragen x € 1.000,-

Domein

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Domein ruimte en economie

RE1

Algemeen

2.619

2.269

2.272

2.275

2.275

RE2

Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen

1.190

669

1.256

205

86

RE3

Bedrijven kunnen groeien

67

RE4

Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom

166

166

166

166

166

Subtotaal

4.043

3.104

3.694

2.647

2.527

Domein samenleving en gezondheid

SG1

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving

13.308

9.794

9.498

9.513

9.513

SG2

Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm

766

626

626

626

626

SG3

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven

6.530

5.940

5.917

5.846

5.722

Subtotaal

20.605

16.361

16.041

15.985

15.861

Domein leefomgeving en duurzaamheid

LD1

Duurzame instandhouding van de leefomgeving

457

438

612

438

438

LD3

Verduurzaming van de leefomgeving

444

444

444

444

444

Subtotaal

901

882

1.056

882

882

Domein inwoner en bestuur

IB1

Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar

101.205

100.762

100.432

101.295

102.019

IB2

Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen

IB3

Vennootschapsbelasting

Subtotaal

101.205

100.762

100.432

101.295

102.019

Totaal Baten

126.754

121.109

121.224

120.808

121.291

Mutaties reserves

Bedragen x € 1.000,-

Domein

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Resultaat voor bestemming

-2.579

-5.081

-4.261

-3.866

-3.582

Dotaties aan reserves

18.611

8.468

7.556

6.680

6.274

Onttrekkingen aan reserves

18.245

11.397

8.308

7.399

6.552

Saldo mutaties reserves

-366

2.929

752

720

277

Resultaat na bestemming

-2.946

-2.152

-3.510

-3.147

-3.305

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 09:04:29 met de export van 11/11/2021 14:16:50