Financiële begroting

Overhead

Het Besluit Begroting en Verantwoording is in 2015 gewijzigd en één van de nieuwe zaken betreft artikel 8 waarin is opgenomen en dat in het Programmaplan een overzicht van de kosten van Overhead gepresenteerd dient te worden.
Om de gemeenteraden op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt voorgeschreven dat in het programmaplan een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead. In de programma’s moeten dan de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.
Definitie Overhead
De definitie luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

2022

2023

2024

2025

Overhead

           18.812

           18.287

           18.315

           17.919

Overhead in % begrotingstotaal

14,0%

13,7%

13,9%

13,7%

 

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 09:04:29 met de export van 11/11/2021 14:16:50