Home

Algemeen

Schagen maken we samen

Zoals Koning Willem-Alexander treffend tijdens de troonrede vertelde staan we als samenleving voor grote uitdagingen en ervaren velen deze tijd als een periode van grote en onvermijdelijke veranderingen. Ook in onze gemeente hebben we hiermee te maken: toegankelijkheid op de woningmarkt, stikstofproblematiek, klimaatverandering (denk aan ondergelopen straten in bijvoorbeeld Callantsoog), kansongelijkheid en krapte op de arbeidsmarkt die ook gevolgen heeft voor onze organisatie. En daarmee onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers raakt. Net als landelijk staan wij ook in Schagen voor grote opgaven en ambities. In deze begroting leest u wat we daarvoor komend jaar gaan doen.

Basisbegroting
Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat dit de laatste begroting is van deze coalitieperiode. Daarom zijn we terughoudend met nieuwe plannen en is dit een zogeheten basisbegroting. Een begroting overigens met een flinke financiële uitdaging. Zoals u zult zien, belanden we de komende jaren in de rode cijfers. Dat komt onder andere door de stijgende zorgkosten en ook door de ambities die we als gemeente hebben.

Organisatie op orde
Daarnaast speelt het vraagstuk rond het op orde krijgen van de organisatie en zijn de gevolgen van de septembercirculaire nog niet in deze begroting verwerkt. Over deze twee zaken leggen we u als raad een apart raadsvoorstel voor bij de begroting 2022.

Ondanks de financiële zorgen die we hebben en de zorgen over hoe we onze ambities kunnen waarmaken, zijn we als college evengoed heel trots. Trots op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt en trots op wat we in de resterende coalitieperiode nog gaan bereiken. We vinden het belangrijk om de gemeente goed over te dragen aan de volgende gemeenteraad en hebben dan ook oog voor de toekomst. Dat kunnen we niet alleen, maar doen we dan ook graag met elkaar. Immers, Schagen maken we samen!

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 09:04:29 met de export van 11/11/2021 14:16:50